Sipos Janka

2 jegyzet

Béketöretlen történelemvízzel táplálom vakvirágomerőltetett szakértelemvirágzik halálom halálomhalálvirágom nagyra nővak vagyok mint a szánanáthacsizmám lötyög a szára bőbetaposok a vakvilágbakarótnyelt üszkös panaszokröpül a golyó célbahúsbapajzs mögött célba araszolszhogy súrló kötél kössön gúzsbahajaj szabadságszerelemszerelmeknek vak szabadságavérzik el utcakövekendübörög tovább a vakvágtavakargass üszkös végtagotvaktában tűzz zászlót a térretakard be álmos holnapodvakfoltod előtt forr a béke

(picture by Banksy)

Béke


töretlen történelem
vízzel táplálom vakvirágom
erőltetett szakértelem
virágzik halálom halálom
halálvirágom nagyra nő
vak vagyok mint a szánanátha
csizmám lötyög a szára bő
betaposok a vakvilágba
karótnyelt üszkös panaszok
röpül a golyó célbahúsba
pajzs mögött célba araszolsz
hogy súrló kötél kössön gúzsba
hajaj szabadságszerelem
szerelmeknek vak szabadsága
vérzik el utcaköveken
dübörög tovább a vakvágta
vakargass üszkös végtagot
vaktában tűzz zászlót a térre
takard be álmos holnapod
vakfoltod előtt forr a béke

(picture by Banksy)

Címke: banksy street art költészet vers contemporary art irodalom

0 jegyzet

Irigységki a vécén is verset írazt én mindig nagyon irigylemcsak körmöl nem tud semmirőlujjlenyomatot a kilincsenmindig belülről hagy csupánajtót zsalut magára zárés talán nem is retteg mástólcsak ha kívülről rezg a zárki versben ad csak híradótazt én rosszmájúan lesemrím jut mindenről eszébekönnyen fogja el sejtelemlegegyügyűbb és -szebb soráthányingere is ihletia felszökő gyomorsavamáris szövegét tördeliamint eszébe jut egy strófa azonnal formát ad nekinem tudja kinek szűk a szájami agóniával szülimi keservesen gátrepeda homlokát mint borogatjákmi remegő kézzel veszikeblére suta szövegfattyát(painting by Béla Czóbel)

Irigység


ki a vécén is verset ír
azt én mindig nagyon irigylem
csak körmöl nem tud semmiről
ujjlenyomatot a kilincsen
mindig belülről hagy csupán
ajtót zsalut magára zár
és talán nem is retteg mástól
csak ha kívülről rezg a zár
ki versben ad csak híradót
azt én rosszmájúan lesem
rím jut mindenről eszébe
könnyen fogja el sejtelem
legegyügyűbb és -szebb sorát
hányingere is ihleti
a felszökő gyomorsava
máris szövegét tördeli
amint eszébe jut egy strófa
azonnal formát ad neki
nem tudja kinek szűk a szája
mi agóniával szüli
mi keservesen gátreped
a homlokát mint borogatják
mi remegő kézzel veszi
keblére suta szövegfattyát


(painting by Béla Czóbel)

Címke: modern art painting költészet vers irodalom

1 jegyzet

feltételesHa nem törsz kerékbe,                    kapitulálok.Ha kegyelmezel,                     feladom magam.Ha elnéző vagy,                      bocsánatot kérek.Ha nem makacskodsz,                                       mindez tárgytalan.
Ha megbocsátasz,                    megtanulok gyónni.Ha megbízol,                     én bármit vállalok.Ha meghallgatsz,                    majd hangosan beszélek.Olyan leszek,                    akár az állatok.

(tesco polcán üdvözülő szalámi mely - kolbász, virsli is lehet, akármi -  saját belébe töltve rostokol
 konzervdobozban fortyogó pokol)


(sculpture by Salvador Dalí)

feltételesHa nem törsz kerékbe,
                    kapitulálok.
Ha kegyelmezel,
                    feladom magam.
Ha elnéző vagy, 
                    bocsánatot kérek.
Ha nem makacskodsz,                  
                    mindez tárgytalan.

Ha megbocsátasz,
                    megtanulok gyónni.
Ha megbízol,
                    én bármit vállalok.
Ha meghallgatsz,
                    majd hangosan beszélek.
Olyan leszek,
                    akár az állatok.(tesco polcán üdvözülő szalámi
 mely - kolbász, virsli is lehet, akármi -
 saját belébe töltve rostokol

 konzervdobozban fortyogó pokol)
(sculpture by Salvador Dalí)

Címke: Salvador Dalí sculpture költészet vers contemporary art művészet